اطلاعات لحظه‌ای: 1398/12/07
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 49,566 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 49,109 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 1,436,913,741,475 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 49,109 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 49,109 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 49,566 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 29,260,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان