اطلاعات لحظه‌ای: 1398/09/17
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 37,517 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 37,181 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/17
کل خالص ارزش دارائی ها 1,115,784,119,452 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 37,181 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 37,181 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 37,517 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 30,010,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان