اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/22
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 59,312 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 58,786 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/22
کل خالص ارزش دارائی ها 1,725,932,683,100 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 58,786 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 58,786 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 59,312 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 29,360,000

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/05/31

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

شركت تامين سرمايه تمدن(سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي جهانگيري، هادي روزگار، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان