اسامی حاضرین در مجمع 1397/10/24

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1397/10/24 راس ساعت 15:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان دارنده واحدهای ممتاز و به سمت ناظر مجمع

 3) خانم بهاره همتی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

 4) خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع