برگزاری مجمع عمومی صندوق مورخ 1398/08/25

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز شنبه مورخ 1398/08/25ساعت 10 در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

·        اضافه نمودن سرمایه­ گذاری در بازار پایه به موضوع فعالیت صندوق

·        تغییر بند هزینه نرم افزار جدول 8-3

·        اصلاح بند مربوط به حق عضویت کانون جدول 8-3

·        اصلاح بند مربوط به هزینه سپرده ­گذاری جدول 8-3

·        سایر موارد