اسامی حاضرین در مجمع ساعت 10 مورخ 13980825

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1398/08/25راس ساعت 10:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی پارسیان به عنوان دارنده واحدهای ممتاز و به سمت ناظر مجمع

 3) خانم بهاره همتی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

 4) آقای امین قاسمی به سمت دبیر مجمع