برگزاری مجمع اساسنامه ای صندوق ساعت 15 مورخ 13981105

با سلام و احترام،

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 98/11/05ساعت­ 15:00 بدینوسیله از نماینده محترم آن شرکت جهت حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می­آید.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

·     اضافه شدن موضوعات بخشنامه 12010065 سازمان به اساسنامه صندوق

·     تغییر ماده 33 اساسنامه در خصوص آگهی دعوت به مجمع از طریق سامانه کدال

·     تغییر ماده 35 اساسنامه در خصوص آگهی خلاصه تصمیمات مجمع

·     تغییر ماده 36 اساسنامه در خصوص انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه

·     سایر موارد