برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 16 مورخ 13981105

با سلام و احترام،

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 98/11/05ساعت­ 16:00 بدینوسیله از نماینده محترم آن شرکت جهت حضور در جلسه مجمع دعوت به عمل می­آید.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

·  اضافه شدن موضوعات بخشنامه 12010065 سازمان به ماده 10 امیدنامه

· سایر موارد