برگزاری مجمع امیدنامه ای صندوق ساعت 15 مورخ 13990220

با سلام و احترام،

با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه­گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 99/02/20ساعت­ 15:00 بدینوسیله ضمن دعوت از جنابعالی جهت شرکت در مجمع یاد شده پیشاپیش مراتب تشکر و قدردانی خود را از قبول زحمتی که خواهید فرمود اعلام می نمایم.

آدرس: خیابان شیخ بهایی شمالی- نبش کوچه مهران- ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

دستور جلسه :

  تغییر بازارگردان صندوق