اسامی حاضرین در مجمع ساعت 14 مورخ 1399/07/06

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1399/07/06، ساعت 14:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

1)      آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) به عنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)      آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان(سهامی خاص) به سمت ناظر اول مجمع

3)       خانم بهاره همتی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر دوم مجمع

4)       آقای احمد فرجی به سمت دبیر مجمع