حاضرین مجمع مورخ 15 بهمن ماه 1399

احتراما به استحضار میرساند: مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان، در تاریخ 1399/11/15، ساعت 11 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

1)      خانم مژگان رباط میلی به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) به عنوان مدیر و دارنده واحد ممتاز به سمت رئیس مجمع

2)      آقای علی امینی به نمایندگی از شرکت گروه مالی پارسیان(سهامی خاص) به سمت ناظر اول مجمع

3)       خانم مریم بستانیان ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان متولی به سمت ناظر دوم مجمع

4)      خانم نیلوفر ظهیرالدینی به سمت دبیر مجمع

5)    آقای سعید رضایی به سمت حسابرس از موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

6)  خانم سمیرا امیری نماینده سازمان بورس