برگزاری مجمع

بدینوسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری  ثروت آفرین پارسیان مورخ 1396/08/16 در محل شرکت واقع در ونک ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران، پلاک 99 برگزار گردید.

حاضران در جلسه عبارتند از:

1-      مهدی محمودی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت رئیس مجمع

2-      آقای هادی شعبانی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر مجمع

3-      آقای رضا یعقوبی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

4-      نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع