برگزاری مجمع مورخ 1397/04/23

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در روز شنبه مورخ 1397/04/23 راس ساعت 9 در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد.

دستور جلسه :

تغییر ترکیب دارایی های صندوق 

تصویب کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار