اسامی حاضرین در مجمع 1397/04/23

احتراما به استحضار می رساند:

مجمع صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین پارسیان در ارتباط با تغییر ترکیب دارایی های صندوق و تصویب کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ 1397/04/23 راس ساعت 9 در محل شرکت واقع در شیخ بهایی شمالی ، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در جلسه :

1) خانم نسترن احمدی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) آقای علیرضا دهقان منشادی به نمایندگی از گروه مالی بانک پارسیان به عنوان دارنده واحدهای ممتاز و به سمت ناظر مجمع

 3) آقای رضا یعقوبی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

 4) خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع