هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل ٠.٦ درصد (شش در هزار) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ١٠٠٠ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی سالانه 2 در هزار (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل200 و حداکثر 360میلیون ریال خواهد بود
5 کارمزد بازارگردان سالانه 0.3 درصد از ارزش خالص دارایی
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل یک در هزار (0.001) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 25.000.000 ریال به علاوه مالیات ارزش افزوده جمعا به مبلغ 27.250.000 ریال برای یک سال مالی
11 هزینه خدمات سپرده گذاری معادل مبلغ تعیین شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوارق بهادار و تسویه وجوه

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد --
کارمزد ابطال کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بازاری که در آن پذیرفته شده است، عمل می گردد --