امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 1394/05/31 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و تایید سازمان مجمع مورخ 1399/11/15 - تغییر حسابرس صندوق ثروت آفرین پارسیان
تغییر مشخصات و کارمزد متولی
مجمع تغییر نوع صندوق مورخ 99/07/06
تایید سازمان صورتجلسه تغییر بازارگردان ثروت 13990220 مورخ ساعت15
صورتجلسه تغییر بازارگردان ثروت 13990220 مورخ ساعت15
نامه تایید سازمان مجمع 13981105 ساعت 16
صورتجلسه مجمع مورخ 13981105 ساعت 16 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار
تغییرات مجمع اضافه شدن سرمایه گذاری در بازار پایه فرابورس ایران ، هزینه نرم افزار، تغییر بند عضویت کانون و خدمات سپرده گذاری
تغییرات امیدنامه ای صندوق مجمع 13971024 تصویب هزینه مجمع، هزینه سپرده گذاری، تغییر کارمزد متولی، تغییر رکن حسابرس
تغییرات کارمزد مدیر صندوق مجمع مورخ 13970621
مجمع 13970423 ابلاغیه 12020097 و شناسایی کارمزد ثبت سازمان
تاییدیه سازمان مجمع 13970423
تغییرات مجمع حد نصاب ها
تغییر کارمزد متولی
تغییر هزینه نرم افزار و برگزاری مجمع
تغییر شماره1
تغییر ترکیب دارایی ها و کارمزد مدیر