ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی - نبش کوچه مهران - پلاک ٩٩ - ساختمان تامین سرمایه لوتوس تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی - نبش کوچه مهران - پلاک ٩٩ - ساختمان تامین سرمایه لوتوس ٨٨٦٢٦٣٦٣