اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری ثروت آفرین پارسیان در تاریخ 1394/05/31 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 69 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه و تایید سازمان تغییر رکن حسابرس صندوق ثروت آفرین پارسیان
تغییر متولی صندوق به فریوران راهبرد مورخ 990824
تایید سازمان صورتجلسه تغییر بازارگردان 13990220 مجمع ثروت ساعت 14
صورتجلسه تغییر بازارگردان 13990220 مجمع ثروت ساعت 14
صورتجلسه مجمع مورخ 13981105 ساعت 15 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار
نامه تایید سازمان ساعت 15 مجمع 13981105 بخشنامه 12010065 سازمان بورس و اورق بهادار
صورتجلسه مجمع سالانه تصویب صورت های مالی مورخ 13981105 ساعت 14
نامه تایید سازمان مجمع 13981105 سالانه ساعت 14
تائید مجمع سالانه 13971024 صندوق ثروت آفرین پارسیان
مجمع سالانه صندوق، تصویب صورت مالی، تغییر حسابرس، انتخاب روزنامه کثیر الانتشار مورخ 13971024
تغییرات شماره3
تغییرات شماره2
تغییرات شماره1
تغییرات شماره 4